Εξειδικευμένη εκπαίδευση μέσω Webinars

Photo by Chris Montgomery on Unsplash

Τα webinars είναι online συναντήσεις ή παρουσιάσεις μέσω του Internet σε πραγματικό χρόνο. Για να το θέσουμε απλά, είναι ένα online γεγονός που μπορεί να συνδέσει άτομα από όλο τον κόσμο.

Το βασικό χαρακτηριστικό των webinars είναι η αλληλεπίδραση και η δυνατότητα για συζήτηση.

Σκοπός των webinars είναι να μεταδώσουν πληροφορίες μεταξύ των συμμετεχόντων σε πραγματικό χρόνο, ώστε να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος.

Τα βασικά οφέλη των webinars είναι:

  • Συνδέει ανθρώπους ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους τοποθεσία.
  • Υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση με ζωντανό κοινό.
  • Εξοικονομεί χρόνο και χρήματα.
  • Είναι μικρά σε διάρκεια και άρα εύκολα προσαρμόσιμα σε σύγχρονα δεδομένα.

Μερικές επιπλέον δυνατότητες που κάνουν τα webinars δημοφιλή είναι:

  • Η προβολή παρουσίασης.
  • Η προβολή βίντεο.
  • Η συνομιλία μεταξύ των συμμετεχόντων.
  • Η βιντεοσκόπηση και η δυνατότητα μελλοντικής αναπαραγωγής τους.
  • Η διεξαγωγή δημοσκοπήσεων ή κουίζ.
  • Η εγγραφή και η δυνατότητα ειδοποίησης λίγο πριν την έναρξής τους.

Ζούμε σε μια εποχή δυναμικής αλλαγής. Ο καλύτερος τρόπος για να προσαρμοστούμε στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι η γνώση. Τα webinars σήμερα αποτελούν την πιο ευέλικτη πηγή εξειδικευμένης γνώσης με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Πατήστε στις εικόνες για να δείτε όλα τα webinars

Scroll to Top