Πρόσεχε που εστιάζεις

Πρόσεχε που εστιάζεις, είναι η σκέψη μου για σήμερα. Μοιράζομαι μαζί σας καθημερινές σκέψεις μου που δίνουν μια διαφορετική οπτική.