Πανδημία Covid-19. Τι να κάνεις κατά τη διάρκειά της για να εξελιχθείς;

Πανδημία Covid-19. Τι να κάνεις κατά τη διάρκειά της για να εξελιχθείς; Μια απλή σκέψη για να εκμεταλλευτείς μια αρνητική κατάσταση.