Οικογενειακές συγκρούσεις, ευκαιρίες για εξέλιξη!

Οικογενειακές συγκρούσεις, ευκαιρίες για εξέλιξη!
Μία διαφορετική οπτική για το πως η σύγκρουση στο οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει στην ανακάλυψη στοιχείων και στην ενδυνάμωση των δεσμών των μελών της οικογένειας.