Ανατροφή παιδιού και γονεϊκά μοντέλα

Τα γονεϊκά μοντέλα που χρησιμοποιούμε επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανατροφή του παιδιού και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του.