Τεχνικές διαφήμισης στο ίντερνετ

Τεχνικές διαφήμισης στο ίντερνετ. Ποιες είναι οι αποδοτικότερες και πώς συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων;